Histria Festival duguje 1,8 milijuna kuna ZAMP-u, Grad protuzakonito dodjeljivao Arenu

PULA – Prema podacima HDS ZAMP-a, udruge i tvrtke odgovorne za programe u Amfiteatru u sklopu Histria Festivala za protekle četiri ljetne sezone na ime nepodmirenih autorskih prava duguju 1,755 milijuna kuna. Dugovanje udruge Histria Festival, čija je predsjednica Satka Shehu, supruga umjetničkog direktora Festivala, skladatelja i profesora na pulskom Sveučilištu Bashkima Shehua, prema autorima glazbenih djela izvođenih na koncertima u pulskoj Areni, čija prava u Hrvatskoj ostvaruje HDS ZAMP, od 2006. godine do danas iznosi 1,2 milijuna kuna.

Tom iznosu valja nadalje pribrojiti i ostale programe Histria Festivala ostvarene posredstvom još četiri tvrtke, u kojima je odgovorna osoba Arian Shehu, sin Bashkima Shehua. Tako Histria Festival International d.o.o. autorima duguje oko 110 tisuća kuna, Arian trade d.o.o. duguje oko 100 tisuća kuna, Alpe – Adria zabava d.o.o. duguje oko 140 tisuća kuna, a Diesis d.o.o. 204 tisuće kuna, s time da je direktorica posljednje dvije tvrtke ranije bila Ðenana Zuber. Dakle, ukupno dugovanje svih navedenih pravnih osoba autorima glazbenih djela koja su od 2006. godine izvođena na koncertima u pulskoj Areni iznosi oko 1.755.000 kn.

U ZAMP-u napominju da je točan iznos dugovanja nemoguće utvrditi, budući da organizatori nisu dostavili sve relevantne podatke za obračun naknade, odnosno cijenu i broj prodanih karata i popis izvedenih djela, pa su dugovanje jedino mogli procijeniti prema dostupnim podacima i kapacitetu Arene. HDS ZAMP će i dalje protiv ovih koncertnih organizatora poduzimati sve ono što Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima nalaže u slučajevima kršenje prava autora glazbenih djela, a to su prekršajne i kaznene prijave protiv svih odgovornih osoba i pokretanje sporova za naknadu štete.

Zabrinjavajuće je, međutim, da je Grad Pula, izdajući odobrenja za programe Histria Festivala kršio ovaj zakon, te je vrlo vjerojatno i da će solidarno odgovarati za isplatu naknade koju je ZAMP-u uskratila obitelj Shehu. Zakon, naime, kaže da su pravne i fizičke osobe prije no što omoguće drugima korištenje glazbenih djela u svojem prostoru dužne provjeriti ima li ta osoba odobrenje za korištenje djela. U slučaju da omoguće korištenje prostora osobama koje nemaju odgovarajuće odobrenje, a da znale su ili morale znati da će se glazbena djela u prostoru koristiti, solidarno odgovaraju za isplatu odgovarajuće naknade za korištenje djela. Kako je potvrda o nepostojanju dugovanja ZAMP-u sastavni dio prijave ljetnih programa u Areni, očito je da je Grad Pula namjerno zanemarivao dugovanja od 2006. godine nadalje. Ne samo zanemarivao dugovanja, nego i protežirao Histria Festival nauštrb ostalih potencijalnih organizatora.

- Izuzetno nam je žao što se u pulskom spomeniku kulture poznatom diljem svijeta na ovakav način krše prava autora glazbenih djela, tim više jer smo i sami u situaciji da na konkretne upite autora iz Europe i svijeta ili njihovih matičnih društava o naknadama za koncerte održane u Areni nažalost odgovaramo da naknade za ta izvođenja nisu podmirene. Smatramo da ovo zapravo izrazito šteti razvoju koncertne i turističke ponude grada Pule i naše zemlje. Također, preporučili smo autorima koji su ujedno i izvođači svojih djela da ukoliko žele gostovati u Hrvatskoj to radije učine preko drugih hrvatskih koncertnih promotora. Pritom moram istaknuti da u Hrvatskoj uistinu ima vrlo kvalitetnih promotora čije je poslovanje uredno i koji i u međunarodnim krugovima stoga imaju određeni ugled i poštovanje, kaže Marina Ferić Jančić iz Odnosa s javnošću Služba zaštite autorskih muzičkih prava Hrvatskog društva skladatelja. (MBM)

Komentirati mogu samo registrirani korisnici!Registracija