Zahtjev za legalizaciju nezakonito izgrađene građevine do kraja 2012. godine

Vlada Republike Hrvatske na 139. sjednici prihvatila je Konačni prijedlog Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama te ga uputila na drugo čitanje Hrvatskom saboru. Prijedlog Zakona kojim se omogućava legalizacija velikog broja od približno 150.000 objekata koji nemaju akt o građenju i rješavanje stambenog pitanja za približno isto toliki broj obitelji prihvatio je u prvom čitanju Hrvatski sabor na svojoj 23. sjednici održanoj 17. lipnja 2011. godine; priopćili su iz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Konačni prijedlog Zakona predviđa mogućnost legalizacije objekata izgrađenih bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentiranog na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine. Pritom valja naglasiti da se ne radi o sveopćoj legalizaciji, već da postoje određeni izuzeci. Objekti izgrađeni u nacionalnim parkovima, parkovima prirode, regionalnim parkovima, infrastrukturnim koridorima, u zaštićenom obalnom pojasu mora do 70 m izvan građevinskog područja, na pomorskom i javnom dobru te područjima predviđenim u prostornim planovima za posve drugu namjenu neće se moći legalizirati.

Zahtjev za legalizaciju moći će se podnijeti isključivo do kraja 2012. godine uz prilaganje geodetskog elaborata, arhitektonskog snimka i mišljenja o mehaničkoj stabilnosti i otpornosti objekta. Podnositelj zahtjeva dužan je platiti jedinici lokalne samourave komunalni doprinos, Hrvatskim vodama vodni doprinos i naknadu za zadržavanje u prostoru koja će predstavljati prihod jedinica lokalne samouprave i državnog proračuna u iznosu od po 50 %. Podnositelj zahtjeva moći će naknadu platiti i obročno, pri čemu iznos prvog obroka ne može biti niži od 30 % od utvrđene naknade; navodi se u priopćenju.

Konačni Prijedlog Zakona možete pogledati ovdje. (barkun)

Komentirati mogu samo registrirani korisnici!Registracija